Bijlagen bij HC vanaf 2018-1

Op deze pagina plaatsen we sinds 2018 bijlagen bij reeds uitgekomen exemplaren van Haptonomisch Contact. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan literatuurlijsten bij een artikel die te lang zijn om in de betreffende uitgave van Haptonomisch Contact te plaatsen.

HC-2021-4
Bij het artikel Haptonomie voor kind en ouder | Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek én een uitdaging, speciaal voor jou! van Noam Shalgi hoort onderstaande literatuurlijst:
Literatuurlijst HC-4

HC-2021-4
Bij het artikel Haptonomie en geloof van Wim Laumans hoort onderstaande literatuurlijst:
Literatuurlijst HC-4

HC-2021-2
Bij het artikel De waarde van het leven van Wim Laumans hoort onderstaande literatuurlijst:
Literatuurlijst HC-2

HC-2021-1
Bij het artikel Haptotherapie en psychosomatiek: een transdisciplinaire bril van
Evelien Franken hoort onderstaande literatuurlijst:
Literatuurlijst HC-1

HC-2020-4
Bij het artikel ‘(Hoe) haptotherapie voor kind en ouder werkt’ hoort onderstaande bijlage:
HKO – Vragenlijst therapeut

HC-2020-1
Bij het artikel over Haptonomische zwangerschapsbegeleiding op pagina 4, 5 en 6 horen enkele waardevolle bijlagen die u hieronder kunt vinden:
Vragenlijst Affectief Contact
Vragenlijst Stress
Powerpoint Onderzoek VHZB – Lidy Cornelissen en Harry van Nie
Goed ouderschap start al tijdens zwangerschap
Pollmann & Hoffenaar – Haptonomische zwangerschapsbegeleiding en de prenatale gehechtheid van ouders aan hun kind
Literatuurlijst

HC-2018-1
Bijlage HC-2018-1
Afbeeldingen op blz. 13 en 14 van HC-2018-1. Deze afbeeldingen bij het artikel Emotionele aansturing waren in het tijdschrift niet goed leesbaar.

HC-2018-3
We konden twee literatuurlijsten i.v.m. de lengte niet volledig in ons tijdschrift opnemen, hieronder vindt u de complete versies.
Literatuurlijst bij ‘De immanente ervaring als basis van de haptonomie’ door Wim Laumans
Literatuurlijst bij ‘Synergos gedachtengoed: Bronnen van emotionele aansturing’ door Nico Pronk